Ο διαγωνισμός μας έχει ολοκληρωθεί.

 

Our competition is now closed.